Recreatiepark Duinlust Kaatsheuvel - BINT architecten

Wegen
Door het bestaande wegenpatroon met lange zichtlijnen te vervangen door vloeiende lijnen in het landschap krijgt het gebied een natuurlijkere uitstraling die rust uitstraalt. Doordat de wegen meer op elkaar aansluiten kunnen ze tevens gebruikt worden als hardloopwandelroute.
Qua materialisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdroute en daarop aansluitende wegen. De hoofdroute bestaat uit verharde klinkers met halfverharding aan de randen als overgang naar het groen. De daarop aansluitende wegen bestaan in z`n geheel uit halfverharding. De paden
naar de chalets zijn de meest natuurlijke paden, met de uitstraling van incidentele verharding in de natuur.

Parkeren
Het parkeren vind plaats in kleine klusters langs de hoofdroute. Met behulp van natuurlijke afscheidingen worden de auto`s aan het zicht onttrokken. Door de kleine klusters kan de loopafstand naar de chalets worden verkleind ten opzichte van grotere parkeerterreinen. De materialisatie van de plaatsen wordt halfverhard uitgevoerd, hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan grasstenen.

Groen
Door het bos- duinlandschap te projecteren op de camping wordt de beleving van verblijven in de natuur veel sterker. De camping wordt onderdeel van de natuur. De overgangen met het naastgelegen bos kunnen door verdichting een geleidelijke overgang vormen; er ontstaat een natuurlijke bufferzone. Op meer open plekken is plaats voor de standplaatsen, voorzieningen en faciliteiten.

Afscheidingen
De inpassing in het huidig landelijk natuurgebied wordt ook gebruikt bij overgangen tussen verschillende functies. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van harde en onnatuurlijke afscheidingen. Met behulp van hout- boswallen, houtsingels, hoogteverschillen, bomen, planten en
struiken wordt de privacy en overgang van publiek naar privé gewaarborgd. Het gebruik van kenmerkende elementen uit de naastgelegen natuur zal een positieve invloed hebben op de verschillende planten en diersoorten.

Standplaatsen
De rechtlijnige structuur wordt vervangen door plaatsing die meer aansluit bij de structuur van het gebied. De standplaatsen hebben elk een eigen richting waardoor het gevoel van rust en verblijven in de natuur wordt versterkt. In plaats van een eigen tuin met afscheiding is de tuin meteen onderdeel van de natuur. Door de natuurlijke afscheidingen zijn de standplaatsen dan ook in beleving groter.

Speelplaatsen
De speelplaatsen zijn gesitueerd in meer open plekken in het landschap. Door de ligging te midden van de chalets is toezicht gewaarborgd, tevens wordt voorkomen dat kinderen op de wegen spelen.
De speeltoestellen en ondergrond hebben een natuurlijke uitstraling. Voor de speeltoestellen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van hout en voor de ondergrond kan gedacht worden aan zand, gras en/of houtsnippers.