Recreatiepark Duinlust Kaatsheuvel - BINT architecten


Recreatiepark, Kaatsheuvel

Status
Studie
Jaar
2009
Opdrachtgever
Vakantiepark Duinlust
Functie
Landschap
Oppervlakte
5.7ha
Locatie
Kaatsheuvel

‘Een essentieel onderdeel van ons primaire product is de natuur. Gebruik maken van de uitstraling en mogelijkheden die de Loonse en Drunense duinen bieden. Geen verblijfsrecreatie voor massaliteit, maar richten op welzijn, rust en content’.

Visie uitbreiding Camping Duinlust
Niet richten op de massa, maar doelgericht op klanten in het midden en hogere segment van de markt door middel van chaletbouw, grotere standplaatsen, perfecte voorzieningen en veel ruimte voor natuur en groen. Een bijzondere indeling en beplanting van het terrein, waarbij rekening gehouden wordt met de inpassing in de omliggende landelijke,- en natuurgebieden. Met behulp van educatie mensen kennis laten maken mét en laten recreëren ín de natuur.

Groenstructuur
De huidige groenstructuur bevindt zich voornamelijk langs de Duinlaan, kavelranden en ter plaatse van de receptie. Op het campingterrein zelf bestaat de groenstructuur vooral uit kleinere bomen en heggen die als afscheiding van de standplaatsen dienen. Hierdoor heeft het merendeel van het groen op de camping een ‘aangelegde’ uitstraling waardoor de

beleving van het verblijven in de natuur niet goed tot z`n recht komt. Op de grens van de camping en het omliggende bos is de overgang vrij hard; er is geen sprake van een overgangszone.

Wegenstructuur
De ontsluiting van de camping is geregeld via de Duinlaan. Deze verdeelt het campingterrein in twee delen. Via verharde wegen zijn de verschillende standplaatsen bereikbaar. De rechtlijnige structuur zorgt voor lange zichtlijnen. Er is geen doorgaande route over het campingterrein, de route
is vooral gericht op bestemmingsverkeer. Op de vaste standplaatsen zijn vele soorten verharding toegepast, de toerplaatsen hebben een overgang van klinkers, grasstenen en gras.

Bebouwingsstructuur
Net als de wegen heeft de structuur van de bebouwing ook een rechtlijnige structuur. Doordat de chalets naast elkaar met dezelfde richting gesitueerd zijn, worden met behulp van o.a. hekjes, schuttingen, heggen, enz. De standplaatsen afgebakend als privégebied, wat niet het gevoel van recreëren in de natuur uitdraagt.

 

Reacreatiepark-Duinlust-analyse-caomping

Recreatiepark Duinlust Kaatsheuvel - BINT architecten

Bos- duinstructuur

Reacreatiepark-Duinlust-concept

Het concept om de bos- en duinstructuur toe te passen op Camping Duinlust biedt vele mogelijkheden om een natuurrecreatiepark in het topsegment van de markt te realiseren.

 
De natuurlijke structuur is zeer geschikt voor een individuele, intieme en kleinschalige beleving. De vloeiende lijnen van de wegen zorgen ervoor dat het gebied niet in een oogopslag te overzien is. Hierdoor wordt het ontdekken van de natuur benadrukt. Door het toepassen van verdichting en meer open plekken kunnen standplaatsen, functies en faciliteiten een eigen plaats en sfeer krijgen.

De grenzen van wegen, paden en tuinen kunnen voor het zicht vervagen door gebruik te maken van natuurlijke afscheidingen zoals houtsingels, houtwallen en struiken. Hierdoor zullen de standplaatsen groter lijken doordat ze naadloos in elkaar overgaan en het beeld ontstaan dat er temidden van de natuur geleefd wordt.

De bos- en duinstructuur kan tevens moeiteloos worden ingepast in het huidige landschappelijk natuurgebied. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de planten en dieren in het gebied en brengt het thema natuureducatie tot in de eigen achtertuin.

Reacreatiepark-Duinlust-concept-structuur

Recreatiepark Duinlust Kaatsheuvel - BINT architecten

Wegen
Door het bestaande wegenpatroon met lange zichtlijnen te vervangen door vloeiende lijnen in het landschap krijgt het gebied een natuurlijkere uitstraling die rust uitstraalt. Doordat de wegen meer op elkaar aansluiten kunnen ze tevens gebruikt worden als hardloopwandelroute.
Qua materialisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdroute en daarop aansluitende wegen. De hoofdroute bestaat uit verharde klinkers met halfverharding aan de randen als overgang naar het groen. De daarop aansluitende wegen bestaan in z`n geheel uit halfverharding. De paden
naar de chalets zijn de meest natuurlijke paden, met de uitstraling van incidentele verharding in de natuur.

Parkeren
Het parkeren vind plaats in kleine klusters langs de hoofdroute. Met behulp van natuurlijke afscheidingen worden de auto`s aan het zicht onttrokken. Door de kleine klusters kan de loopafstand naar de chalets worden verkleind ten opzichte van grotere parkeerterreinen. De materialisatie van de plaatsen wordt halfverhard uitgevoerd, hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan grasstenen.

Groen
Door het bos- duinlandschap te projecteren op de camping wordt de beleving van verblijven in de natuur veel sterker. De camping wordt onderdeel van de natuur. De overgangen met het naastgelegen bos kunnen door verdichting een geleidelijke overgang vormen; er ontstaat een natuurlijke bufferzone. Op meer open plekken is plaats voor de standplaatsen, voorzieningen en faciliteiten.

Afscheidingen
De inpassing in het huidig landelijk natuurgebied wordt ook gebruikt bij overgangen tussen verschillende functies. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van harde en onnatuurlijke afscheidingen. Met behulp van hout- boswallen, houtsingels, hoogteverschillen, bomen, planten en
struiken wordt de privacy en overgang van publiek naar privé gewaarborgd. Het gebruik van kenmerkende elementen uit de naastgelegen natuur zal een positieve invloed hebben op de verschillende planten en diersoorten.

Standplaatsen
De rechtlijnige structuur wordt vervangen door plaatsing die meer aansluit bij de structuur van het gebied. De standplaatsen hebben elk een eigen richting waardoor het gevoel van rust en verblijven in de natuur wordt versterkt. In plaats van een eigen tuin met afscheiding is de tuin meteen onderdeel van de natuur. Door de natuurlijke afscheidingen zijn de standplaatsen dan ook in beleving groter.

Speelplaatsen
De speelplaatsen zijn gesitueerd in meer open plekken in het landschap. Door de ligging te midden van de chalets is toezicht gewaarborgd, tevens wordt voorkomen dat kinderen op de wegen spelen.
De speeltoestellen en ondergrond hebben een natuurlijke uitstraling. Voor de speeltoestellen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van hout en voor de ondergrond kan gedacht worden aan zand, gras en/of houtsnippers.

 

Recreatiepark Duinlust Kaatsheuvel - BINT architecten

Reacreatiepark-Duinlust-0000-panorama

Recreatiepark Duinlust Kaatsheuvel - BINT architecten

Reacreatiepark-Duinlust-0000