Strandpaviljoen Paal 14 Katwijk - BINT architecten


Jaarrondpaviljoen Paal14, Katwijk

Status
Gerealiseerd
Jaar
2017
Opdrachtgever
Paal 14
Functie
Horeca
Oppervlakte
397m² BVO
Locatie
Katwijk

Strandpaviljoen Paal 14 is gelegen in strandvak 18 op het noordstrand van Katwijk . Het huidige paviljoen kenmerkt zich door een gezellige, warme en ongedwongen sfeer die past bij de strandbeleving. De bebouwing en het terras zijn geprojecteerd op een bijna vierkant kavel.
Het paviljoen is een aaneenschakeling van verschillende volumes met zadeldak en containerunits. Het interieur sluit bij dit beeld aan en is opgedeeld in verschillende kleinere ruimtes; een restaurant en feestzaal die uitgebreid kan worden door een deel van het terras te overdekken met een stretchtent. Naast het paviljoen op het strandvak staan acht strandhuisjes voor de verhuur.

De waterkering bij katwijk vormde een zwakke schakel in de kustverdediging. Het projectplan kustversterking Katwijk heeft als doelstelling om de kustveiligheid van het achterland in de toekomst te kunnen garanderen en de parkeerdruk aan zee te verminderen met behoud van ruimtelijke kwaliteit. De waterkering is verstrekt met een duin, met hierin een kunstmatige dijk met parkeergarage. Het strand is hierdoor ca. 100 meter zeewaarts opgeschoven en de paviljoens staan op een nieuw strandbanket van Ca. 30 meter breed op NAP +4,5m.

Het concept voor het nieuwe jaarrond paviljoen is gebaseerd op een maximale beleving van de omgeving, aanpasbaarheid van de verschillende functies in het paviljoen en aansluiting met de overige strandbebouwing. Het uitgangspunt voor de ruimtelijke hoofdvorm is een standaard strandpaviljoen met zadeldak, waarbij de nokrichting parallel loopt aan de duinvoet.

Door de dakvorm te combineren met de nokrichting en maat van de strandhuisjes, ontstaat een subtiele transitie en krijgt het alzijdige volume oriëntatie richting zee en duinen. De dakvorm is aan de zeezijde het meest ‘vervormd’ hierdoor ontstaat een dynamisch volume met een duidelijke entree aan de zeezijde.

Het accent in de zuidwesthoek volgt uit de richting van bezonning en verwelkomt het aankomend publiek vanaf het strand en het slag.

Het inpassen van het programma zorgt voor de verfijning in het gevelbeeld. De overdekte buitenruimtes en ruime dakoverstekken zorgen voor een vloeiende overgang tussen binnen,- en buitenruimte. Het paviljoen is flexibel in te delen met behulp van flexibele wanden, die naar gelang de ruimtebehoefte kunnen worden dichtgezet. Hierdoor zijn er tal van configuraties mogelijk en kunnen ruimten apart of met elkaar samen functioneren. Daarnaast kan een deel van het terras overdekt worden in het verlengde van het meest noordelijke dakdeel om samen met het interieur één ruimte te vormen.

De functionele kern met de keuken, opslag, uitgifte en toiletten bevindt zich aan de duinzijde. De alzijdigheid in de gevels wordt binnen voorgezet door de hoekbar, die zorgt voor oriëntatie richting zowel zee als de duinen. Deze bar kan tevens worden opgedeeld, zodat de twee ruimtes elk hun eigen bar hebben.

De constructie is opgebouwd uit houten spanten en die dakvorm volgen. Door de spanten om en om op het stramien te laten kruisen worden de nokken haaks op de duinen geaccentueerd. Hierdoor ontstaat een speels beeld in het interieur. In aanvulling op de natuurlijke materialen en uitstraling wordt de achterwand van de bar/ kern uitgevoerd in gekleurd sloophout. In het bovenste deel van de gevels komen deze kleuren terug in d.m.v. polycarbonaat panelen met verschillende breedtes. Het gekleurde licht door deze topgevels geeft overdag een warme sfeer binnen en is ‘s-avonds vanaf het strand en vanuit de duinen een echte eyecatcher.

Paal14-Katwijk-concept

Strandpaviljoen Paal 14 Katwijk - BINT architecten

Paal14-Katwijk-tek-situatie

Strandpaviljoen Paal 14 Katwijk - BINT architecten

Paal14-Katwijk-tek-plattgronden

Strandpaviljoen Paal 14 Katwijk - BINT architecten

Paal14-Katwijk-tek-gevels1

Strandpaviljoen Paal 14 Katwijk - BINT architecten

Paal14-Katwijk-opbouw

Strandpaviljoen Paal 14 Katwijk - BINT architecten

Paal14_Katwijk_0014

Paal14_Katwijk_0016

 
Paal14_Katwijk_0007