Stadshavengebouw Amstelkwartier Amsterdam - BINT architecten
Het programma is opgeschaald waarmee het bouwvlak en de bouwhoogte maximaal benut worden. Hierdoor vindt de massa aansluiting op de schaal van de directe omgeving en is er flexibiliteit gecreëerd binnen de gebouwschil, iets wat het gebouw tevens toekomstbestendig maakt.
Een grote vide met in het oog springende trappen is het voornaamste verbindende element tussen de verdiepingen en verschillende functies.
Door extra niveau verschillen tussen de vloeren toe te passen ontstaan [zicht]relaties tussen de verdiepingsvloeren en volgt het gebouw het opgaande maaiveld richting de brug. De zo ontstane ruimtelijke werking draagt bij aan het definiëren van de ruimtes. De verschillende ruimtes zijn flexibel te gebruiken, waardoor het gebouw zich, gedurende de dag, kan aanpassen aan het gebruik/ functie en/of verschillende doelgroepen.

De houten lamellenstructuur van de voorzetgevel reageert op de open-/ dichtheid en functie van de achterliggende gevel.
Hierdoor ontstaat een dynamisch gevelbeeld . In de ruimte tussen de dubbele gevel bevindt zich het glazenwasbalkon en worden de hemelwaterafvoeren weggewerkt. De houten lamellenstructuur loopt door in het [buiten] plafond van de begane grond, waardoor het ‘zwevende volume’ wordt versterkt en er een vloeiende overgang tussen binnen en buiten ontstaat. De lamellen hebben tevens een zonwerende functie waarbij in de zomer de directe zontoetreding voor een deel wordt buitengehouden [lagere koellast] . Omgekeerd: bij een laagstaande winterzon kan de zon wel toetreden waardoor minder bijverwarming nodig is. Naast de houten lamellen, dragen een hoge Rc-waarde van de gevelschil, zonne-energie en een warmtepomp bij aan de duurzaamheid van het havengebouw.

52Noord_Amsterdam_PvE_relatiechema
52Noord_Amsterdam_schema_doelgroepen