Positief vooroverleg welstand voor Waterrijk Oesterdam

BINT heeft een plezierig en positief vooroverleg welstand Tholen gehad over ontwerp centrumvoorziening Waterrijk Oesterdam. Het centrumgebouw moet in de loop van 2018 in gebruik worden genomen. De welstandscommissie heeft al lovende woorden gesproken over het ontwerp en ook B en W zijn positief.

Lees hier het artikel op PZC.nl