Paviljoen Sjoerd Ameland - BINT architecten

ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMEEN
BINT werkt conform de standaardregelingen zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013). Daarnaast is het mogelijk, in onderling overleg, voor particulieren en kleine bouwwerken de Consumentenregeling 2013 te hanteren. Offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening. Alle bedragen zijn excl. 21% omzetbelasting en eventuele bezorgkosten.

DE NIEUWE REGELING 2011 (herzien juli 2013)
DNR 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De Nieuwe Regeling kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht. Hieronder kunt u de DNR 2011 en toelichting downloaden.

CONSUMENTENREGELING 2013
De Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding Consument – Architect CR 2013 (CR 2013) is een afspiegeling van DNR 2011 en speciaal ontwikkeld voor kleine opdrachten. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen.

Kijk voor meer informatie op de website van de BNA, branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus.

FACTURATIE EN FACTUURADRES
In het geval het factuuradres afwijkt van het genoemde adres verzoeken wij u het juiste adres (of geadresseerde/ bedrijfsnaam) schriftelijk, per fax, post of e-mail door te geven. Indien u gebruik maakt van PO nummers, verzoeken wij u deze bij akkoord bevinding van de offerte aan BINT door te geven. Indien de in deze offerte geadresseerde opdrachtgever opdracht voor de werkzaamheden geeft,en aangeeft dat de facturatie aan een ander bedrijf gericht moet worden, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor voldoen van de facturen indien betaling door het bedrijf waaraan is gefactureerd uitblijft.

BETALING
BINT start na een aanbetaling van 40% van de totale opdracht met de werkzaamheden. Betaling restant binnen 14 dagen na het moment van oplevering, tenzij anders overeengekomen. Indien gedurende een project de werkzaamheden door BINT niet afgerond kunnen worden door het uitblijven van reacties of doordat het project door de opdrachtgever tijdelijk wordt stilgelegd (bijvoorbeeld i.v.m. ontwerpwijzigingen, vergunningen) is BINT Architecten gerechtigd de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden te factureren.

BEELDRECHT
Het beeldrecht blijft altijd bij BINT Architecten Etcetera BV. Opdrachtgever krijgt een exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. BINT Architecten Etcetera BV is gerechtigd de beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden. Derden kunnen pas na schriftelijke toestemming van BINT Architecten Etcetera BV en opdrachtgever beschikken over de beeldrechten. Voor het gebruik van beelden in andere producties dient contact opgenomen te worden met BINT Architecten Etcetera BV.